Κατάσταση Αποθέματος

0-9 (6)

U (10)

X (2)

Y (4)

Z (9)